Atpakaļ

Vēsture

1919.GADS - NEAPBRUŅOTI, BET GATAVI CĪŅAI

BOĻŠEVIKI VIEGLI BUMBO

1919.gads - pēc Krievijas revolūcijas 1917.gadā un boļševiku iebrukuma Latvijā, Rīgas ieņemšanas 1918. gada beigās, Cementfabrikas aerodromā sākot ar 1919. gada 8. februāri bāzējās Padomju Latvijas aviācijas diviziona I aviācijas nodaļa. Šajā lielnieku vienībā bija arī latviešu lidotāji - Atis Veinbergs, Jānis Priedītis, Narciss Pušķelis, Voldemārs Jakubovs un Valdemārs Skrastiņš. Arī tehniskajā personālā bija latvieši, piemēram,  vēlākais Latvijas satiksmes aviācijas lidotājs Alfrēds Pavlovskis. Rīgas Cementfabrikas aerodroms bija 1.nodaļas pamatbāze, no kurienes lidotāji ar Ņuporta 17, 23 un 24 tipa iznīcinātājiem izlidoja kaujas uzdevumu veikšanai pret igauņu un latviešu nacionālā karaspēka daļām Igaunijā un Ziemeļvidzemē (galvenokārt izlūkošanas un triecienaviācijas uzdevumu veikšanai, arī “vieglai bumbošanai”).

LATVIEŠI BĒG NO SARKANAJIEM

1919. gada 19. maijā trīs šīs avionodaļas lidotāji — Priedītis, Jakubovs un Pušķelis no Spilves aerodroma ar saviem “Ņupora 24 bis” tipa iznīcinātājiem pārlidoja (pārbēga) uz Pēterfeldes aerodromu Dobeles apkārtnē pie grāfa Līvena karaspēka (landesvēra vienība). Visi trīs latviešu lidotāji tika ieskaitīti Līvena karaspēkā un cīnījās pret boļševikiem kopā ar vāciešiem un krieviem līdz pāriešanai Latvijas armijas aviācijas grupā 28. jūnijā. 

ATKAL MĀJĀS 

1919.gada 22.maijā - pēc boļševiku padzīšanas no Rīgas uz Cementfabrikas aerodromu pārdislocējās Līvena karaspēka aviācijas nodaļa. Trīs latviešu pārbēdzēji atgriezās tur, no kurienes tikko kā bija aizbēguši.  

PLIKI, BET GATAVI CĪŅAI

1919. gada 7.jūnijā ar ģenerāļa Simsona pavēli tiek izveidota Latvijas aviācijas vēsturē pirmā latviešu nacionālā vienība – Kara aviācijas grupa. Latvieši apvienojas zem nacionālā karoga, kaut arī nav vēl nedz savas valsts, nedz savas tehnikas, apkārt plosās karš un trūkst  degvielas. Lidotājiem nav pat lidmašīnu, toties ir pirmais komandieris – Alfrēds Valeika!

PIRMĀS LIDMAŠĪNAS - ZAGTAS, TAD KRISTĪGI DĀVINĀTAS

Tehnikas jautājumu A.Valeika risināja operatīvi un kara situācijai atbilstoši.Spilvē bija divas lielinieku atstātas lidmašīnas — vienvietīgais Nieuport un divvietīgais Sopwith, kuras bija pievākuši vācieši. Turklāt bija vēl divi vienvietīgi Nieuport, ar kuriem mūsu lidotāji V. Jakubovs un |. Priedītis bija pārlidojuši no boļševikiem. Visas četras lidmašīnas bija nodotas kņaza Līvena krievu aviācijas vienībai, kura gatavojās doties uz Narvas fronti. Lidmašīnas bija novietotas liellaivā Andrejostā Daugavas labajā krastā. Valeika. 20. jūlijā norīkoja apbruņotu brīvprātīgo grupu 40 kareivju sastāvā šo lid¬mašīnu iegūšanai. Liellaivas apsardzes pretošanās tika pārvarēta un liellaiva ieņemta. Ar velkoni to aizvilka uz Daugavas pretējo krastu — cementfabrikas kuģīšu piestātni, no kurienes otrā rītā lidmašīnas tika pārvietotas uz Spilves angāriem. Līvena karaspēka vadība vērsās pie angļu militārā pār¬stāvja Rīgā ar protestu pret šādu rīcību un pieprasīja lidmašīnas atdot. Angļu pārstāvis šo konfliktu "lokalizēja", pieņemot lēmumu lidmašīnas sadalīt "kristīgi" vienādā skaitā abām konfliktējošām pusēm. Divus Nieuport atstāja Līvenam, bet pārējās divas lidmašīnas atstāja grupas rīcībā.


– Drukāt dokumentu