Par mums

2010. gada 14. decembrī ar Rīgas domes lēmumu tika nolemts pilnvarot SIA „Rīgas nami” pārvaldīt un apsaimniekot lidlauka „Spilve” teritoriju, kas sastāv no ēkām, būvēm, lidlauka infrastruktūras objektiem, lidlauka skrejceļa un zemesgabaliem. Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt racionālu un lietderīgu nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu lidlauka „Spilve” teritorijā, lidlauka „Spilves” infrastruktūras uzturēšanu, attīstību, teritorijas sakopšanu un tā ekspluatācijas atbilstību normatīvo tiesību aktu prasībām, kā arī veicināt vispārējās nozīmes aviācijas un tehnisko sporta veidu attīstību. – Drukāt dokumentu